Zemědělství:

Klasickou zemědělskou výrobu zajišťuje společnost v divizi polní výroby na 1700 ha zemědělské půdy, kde většinu produkce tvoří obiloviny, z nichž největší objem potravinářská a krmná pšenice, dále olejniny a pícniny.