AKTUALITY:

Výdej pachtovného

AGROLIP, akciová společnost, Lipov oznamuje pronajímatelům půdy, že bude vydávat obilí za pachtovné. Výdej proběhne v prostorách posklizňové linky na farmě v Lipově, a to: v pondělí a úterý, tj. 11. a 12. září se bude vydávat pšenice | ve středu 13. září ječmen

Výdej bude probíhat vždy od 8.00 do 17.00 hodin, polední přestávka od 11.30 do 12.00 hodin.

Volný prodej obilí ostatním zájemcům bude za cenu 600 Kč/q. Pytle vezměte s sebou.


ZEMĚDĚLSTVÍ

VINAŘSTVÍ

Hlavním předmětem činnosti AGROLIP, a.s. Lipov je zemědělská výroba, dále výroba a prodej vína a v menším rozsahu průmyslová výroba.

Vinařství akciové společnosti AGROLIP produkuje vína zemská, jakostní a přívlastková z hroznů, které byly vypěstovány na vinicích ležících v katastru Lipov a Louka.

Společnost své činnosti provozuje v k.ú. Lipov, Louka u Ostrohu a Velká nad Veličkou.

Společnost je plátcem DPH.

Provádíme výkup pozemků.

Kontakt: 602 781 622 – Michaela Hořáková, DiS., puda@agrolip.cz

Certifikát ověřená firma: