header header header

Vítejte na našich webových stránkách

Prezentační video AGROLIP, a.s.

 

Výdej pachtovného 2020

Oznamujeme pronajímatelům půdy, že se bude vydávat obilí za pachtovné. Výdej proběhne v prostorách posklizňové linky na farmě v Lipově, a to:

v pondělí a úterý, tj. 7. a 8. září se bude vydávat pšenice

ve středu 9. září ječmen.

Výdej bude probíhat vždy od 8.00 do 17.00 hod., polední přestávka od 11.30 do 12.00 hod. Obilí za pachtovné bude vydáváno v ceně 400 Kč/q, volný prodej

obilí ostatním zájemcům za cenu 500 Kč/q. Pytle vemte s sebou.

 

***

Hlavním předmětem činnosti AGROLIP, a.s. Lipov je zemědělská výroba, dále výroba a prodej vína a v menším rozsahu průmyslová výroba.
Vinařství akciové společnosti AGROLIP produkuje vína zemská, jakostní a přívlastková z hroznů, které byly vypěstovány na vinicích ležících v katastru Lipov a Louka.

***
Společnost své činnosti provozuje v k.ú. Lipov, Louka u Ostrohu a Velká nad Veličkou.
Společnost je plátcem DPH.

 

***

Provádíme výkup pozemků.
Kontakt: 602 781 622 – Michaela Hořáková, DiS., puda@agrolip.cz

***

Certifikát ověřená firma:

AGROLIP, a.s. - Vinařství - ekatalog.czZemědělská výroba - ekatalog.cz